Latest Zhujiajiao Pages
Page TitleCreatedMemberLives In
1"Zhujiajiao, a little town close to Shanghai"  3Nov 29, 2014nyperose  Lausanne
2"I know all about Zhujiajiao - I live here!"  2  7Jun 2, 2013AliceinZhujiajiao  Zhujiajiao
3"Quick escape from Shanghai metropolitan"  5  8Apr 19, 2012tuff  San Francisco
4"Travel Notes from Zhujiajiao"  2May 21, 2011gdilieto  Singapore
5"Ancient town "Zhu Jia Jiao""  1Aug 28, 2010explorer001  Kuala Lumpur
6"Nearest Water Village to Shanghai"  19  71Jan 19, 2010ellyse  Shanghai Shi
7"The Venice of China - Zhujiajiao!"  3May 13, 2004Mel&Mike  Guangzhou
8"Follow me to explore this village"  1  2Nov 10, 2002simcard  Wisconsin