Latest Saaremaa Pages
Page TitleCreatedMemberLives In
1"An Island worth of visiting"  1  5Apr 23, 2012akkipaa  Finland
2"Saaremaa"  10  31Apr 15, 2007js77   Riga
3"Interesting place in the Baltic sea"  2  6Aug 29, 2005Lienem  Riga Region
4"Saaremaa (Ísel)"  9  5Aug 3, 2005Thoomuch  Uppsala
5"Saaremaa"  2Jun 30, 2005Sandzane  Riga
6"Saaremaa and Hiiumaa"  5  6Feb 1, 2005lotharlerch  Telfs
7"SAAREMAA - the land of islands"  1Oct 21, 2004Perugia  Tallinn
8"Saaremaa Island"Aug 10, 2004K1W1  London
9"Saaremaa"  5  2Mar 31, 2004Maeve_81  Lier
10"Welcome to SAAREMAA ISLAND"  9  24Feb 7, 2004Leipzig  Dessau
11"Saaremaa Island"  1Feb 2, 2004Intrepidduck  Fitzroy
12"The Saaremaa Island"  11  20Jan 26, 2004LanaFromRiga  Riga
13"Saaremaa isle"  1Aug 14, 2003Dundurs  Riga Region
14"saaremaa"Jul 30, 2003sihi  Johvi
15"Trip to Saaremaa"  2Jun 16, 2003Zaphod  England
16"The largest island in Estonia"  9  19Mar 13, 2003Lodestar  Tallinn County
17"Saaremaa island"  14  9Sep 18, 2002harmoni  Tallinn