Latest Chiayi Pages
Page TitleCreatedMemberLives In
1"Chiayi (嘉義)"  6  33Dec 14, 2013cal6060  Malaysia
2"Chia-Yi"  3  5Jan 5, 2008yatingchen  Tan-shui
3"Long time no see..."  2  9Jul 25, 2007THLIN  Shenzhen
4"Chiayi"  1  5Apr 8, 2007Hui-Hui  Zürich
5"The place where I was born!"Jan 28, 2004cochonou  Riyadh
6"~The travel for looking cherry blssoms in Mt.Ali~"  8May 24, 2003TIAc  Taiwan
7"Chiayi City"  4  5Apr 29, 2003eric_ives  Springfield
8"Sunny Chiayi"  11  12Feb 26, 2003kenmerk  Taiwan
9"Sakuzan in Chia-i"Jan 16, 2003Sakuzan  Miyagi-ken
10"Chia-Yi County (chinese: Ÿq)"  5  7Nov 23, 2002sunnywong  Burnaby