"Antwerpen - St Augustinus kerk" St Augustinus Church Tip by speed4turtles

St Augustinus Church, Antwerp: 1 reviews and 1 photos

  St Augustinus church
by speed4turtles
 
 

St Augustinus church ( 17 th century )

Sint-Augustinuskerk Kammenstraat: centraal gedeelte met hoofdaltaar en rechts de preekstoel
De deugd van de Vrijgevigheid wordt mooi geillustreerd op de noordwand van dezelfde noordelijke dwarsbeuk door een bijkomend schilderij De Zeven Werken van Barmhartigheid, afkomstig uit de voormalige kloosterkerk van de Zusters Kapucinessen in de St.-Rochusstraat. Dit pittoreske stuk (ca. 1600) dat een sterke gelijkenis vertoont met het grote schilderij in de St.-Pauluskerk, is eerder toevallig opgenomen in het epitaaf van een priester uit de 19de eeuw die naast onderpastoor in de Sint-Augustinuskerk, rector was van het Teirninck-instituut en tevens kapelaan bij de Kapucinesssen. De keuze van een weldadigheidsthema als dat van De Zeven Werken van Barmhartigheid herinnert vooral aan zijn functie bij het Instituut Teirninck, waar kinderen opgevangen worden. De voorstelling van de stadsaalmoezeniers in tabbaard verwijst enigszins naar de parochiale meesters van de Heilige Geest-Tafel, die eertijds o.m. in de St.-Andriesparochie actief waren voor de armenzorg.

yahoo

yahoo

yahoo

Address: Antwerp

Was this review helpful?

  • Updated Oct 1, 2003
  • Send to a Friend
  • Add to your Trip Planner
  • Report Abuse

Comments

speed4turtles

“what you see is not always what you get”

Online Now

Female

Top 5,000 Travel Writer
Member Rank:
0 1 6 8 2

Have you been to Antwerp?

  Share Your Travels