"Στοά Αττάλου (Μουσείο Αρχαίας..." Ancient Agora Tip by GeorgiosX

Ancient Agora, Athens: 116 reviews and 198 photos

 
 

<font color=blue>ÓôïÜ ÁôôÜëïõ (Ìïõóåßï Áñ÷áßáò ÁãïñÜò)
</font> -
<font color=magenta>Portico of Attalus (Museum of the Ancient Agora)
</font>

Directions: <font color=blue>Áñ÷áßá ÁãïñÜ
</font> -
<font color=magenta>Ancient Agora
</font>

othercontact: 010 - 32 10 185
Phone: +30 21 0321 0185
Website: http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2485

Review Helpfulness: 1.5 out of 5 stars

Was this review helpful?

  • Written Aug 26, 2002
  • Send to a Friend
  • Add to your Trip Planner
  • Report Abuse

Comments

GeorgiosX

“It`s me, Alexander the Great!”

Online Now

Male

Top 5,000 Travel Writer
Member Rank:
0 4 2 0 4

Have you been to Athens?

  Share Your Travels