"horseriding in Sopot..." Gdansk Sports & Outdoors Tip by Landad

Gdansk Sports & Outdoors: 12 reviews and 30 photos

 
 

Sometimes it is nice to rest for few hours away from the noisy city. You can do it in many ways in Gdansk, one of them is horseriding. We have several schools for this sport. Below you will find the addresses:
Nauka jazdy konnej

Sopocki Klub JeŸdziecki aktualnie nie dysponuje koñmi do nauki jazdy konnej.
Polecamy jednak skorzystanie z us³ug z jednej z zaprzyjaŸnionych z Klubem szkó³ek jeŸdzieckich, mieszcz¹cych siê na Hipodromie w Sopocie, przy ul. Polnej 1:

Horseriding school: "Moja Mila"
trainer: Andrzej Dalman
tel: 0 607 384 337
www.stajniamojamila.vti.pl/

Horseriding school: "Pod Zlota Podkowa"
trainer: Danuta Bednarska
tel: 0 602 745 006
www.zlotapodkowa.pl

Horseriding school: "Szkólka"
trainer: Hanna £yczkowska-Wiœniewska
tel: 0 601 652 304
www.konie2003.republika.pl

Horseriding school: "Bursztyn"
trainer: Bogdan Trepczyk
tel: 0 604 422 652
www.stajniabursztyn.use.pl

Equipment: When you buy your lesson everything is included.

Review Helpfulness: 2.5 out of 5 stars

Was this review helpful?

  • Updated Apr 4, 2011
  • Send to a Friend
  • Add to your Trip Planner
  • Report Abuse

More Sports & Outdoors in Gdansk (1)

Comments

Landad Used To Live Here!

Landad

“travelling is my joy”

Online Now

Female

Top 5,000 Travel Writer
Member Rank:
0 2 7 2 6

Have you been to Gdansk?

  Share Your Travels