"Uskoplje rocks" Uskoplje by elae

Uskoplje Travel Guide: 2 reviews and 5 photos

Uskoplje je grad smješten u gornjem toku rijeke Vrbas, u 27 km dugoj i 2 km širokoj Skopaljskoj dolini. Okružen je planinama Vranicom s istočne i Radušom sa zapadne strane. Leži na četiri rijeke: Vrbasu, Bistričkoj rijeci, Trnovači i Krušćici. Nadmorska visina općine je od 670 do 2112 m.[nedostaje izvor]

Klima je zbog veće nadmorske visine (za oko 100 m), blizine velikih planinskih masiva Vranice i Raduše, a time i većeg provjetravanja, oštrija u odnosu na umjerenu kontinentalnu klimu na području nizvodno uz Vrbas. Ljetne temperature su u prosjeku nešto niže, ljetne noći svježije i bez većih amplituda što pogoduje povrtlarskim kulturama.

Stanovništvo

Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Uskoplje imala je 25.181 stanovnika, raspoređenih u 50 naselja.

Nacionalni sastav:

* Muslimani - Bošnjaci - 14.063 (55,84%)
* Hrvati - 10.706 (42,51%)
* Srbi - 110 (0,43%)
* Jugoslaveni - 158 (0,62%)
* ostali - 144 (0,60%)

Nacionalni sastav 1971. godine, bio je sljedeći:

ukupno: 19.344

* Muslimani - 10.482 (54,18%)
* Hrvati - 8.605 (44,48%)
* Srbi - 141 (0,72%)
* Jugoslaveni - 18 (0,09%)
* ostali - 98 (0,53%)

Prema podatcima UNHCR-a od 30. prosinca 2000. godine pokazatelji su sljedeći:

* Bošnjaci - 13.000
* Hrvati - 7.209
* Srbi - 41

Naseljena mjesta

Batuša, Bistrica, Bojska, Boljkovac, Borova Ravan, Crkvice, Cvrče, Dobrošin, Donja Ričica, Dražev Dol, Duratbegović Dolac, Duša, Gaj, Galičica, Grnica, Gornja Ričica, Gornji Mračaj, Hrasnica, Humac, Jagnjid, Jelače, Jelići, Kozice, Krupa, Kute, Lužani, Mačkovac, Mračaj, Osredak, Pajić Polje, Paloč, Pidriš, Ploča, Podgrađe, Pridvorci, Rosulje, Seferovići, Seoci, Smrčevice, Svilići, Uzričje, Vaganjac, Valice, Vilić Polje, Voljevac, Voljice, Vrse, Zastinje i Ždrimci.

Historija

Prethistorijsko doba

Kraj oko Gornjeg Vakufa, kao uostalom i sva Skopljanska župa, je bio oduvijek dobro nastanjen. Plodnost zemlje, bogtstvo šumom i divljači po okolnim brdima, kao i povoljni uvjeti za rudarstvo učinili su ovaj kraj privlačnim za ljudska naselja. Već prije naše ere, s obje strane gornjeg toka Vrbasa se nastanjuju Iliri koji ostavljaju ime selu Batuši nedaleko od Gornjeg Vakufa.

Rimsko doba

Arheološkim istraživanjima je ustanovljeno da su oko Gornjeg Vakufa tragovi antičkog života i ostaci zgrada tako gusti da se može pomišljati na veći broj manjih naseobina sa većim centrom. Vijesti antičkih pisaca o dobijanju zlata u provinciji Dalmaciji su se prvenstveno odnosile na oblast srednjobosanskog rudogorja i u njoj pogotovo na planinu Vranicu i njeno podnožje oko Gornjeg Vakufa. Možda je i to jedan od razloga zašto su Rimljani smjestili čuvenu postaju Ad Matricem na mjestu današnjeg Gornjeg Vakufa, kuda je prolazila cesta Salona-Sirmium.

Srednji vijek

Ovaj kraj, odnosno šire uzevši župa Uskopljeu Ljetopisu Popa Dukljanina, u dijelu u kojem se opisuje regnum sklavorum (Sklavinija), koji je nastao početkom XI stoljeća, nalazi se prvi historijski spomen Uskoplja (Uscople). Navodi se kako je hrvatski kralj Mihajlo Krešimir II. opustošio župe Uskoplje, Luku i Plevu. Bosanski ban vidjevši da se ne može s njim boriti, pobjegne ugarskom kralju. Kako navodi ljetopisac, Krešimir zauzima cijelu Bosnu i vladaše njome. Ovog Krešimira identificiraju sa hrvatskim kraljem Mihajlom Krešimirom II (949.-oko 969.).U povelji Bele IV (20. srpanj 1244.) spomen ove župe je u vezi biskupskog posjeda ,,in supa Wzcople’’ kod crkve sv. Ivana koja se prema navodu biskupa Delivića nalazila u neposrednoj blizini danasnjeg Gornjeg Vakufa - Uskoplja (selo Dobrošin). Mjesto i uloga ovog kraja ogleda se i u zastupljenosti srednjovjekovnih utvrda.

Osmanski period
File:Gornji vakuf 2.JPG
Čaršija u Gornjem Vakufu 80-ih godina prošlog vijeka
File:OS Gornji Vakuf.jpg
Osnovna škola "Gornji Vakuf"

Gornji Vakuf kao gradsko naselje nastao je krajem XVI vijeka. Sam naziv grada upućuje na to da je njegov osnutak povezan sa institucijom Vakufa.

Za postanak Gornjeg Vakufa važi analogna situacija kao i sa Donjim Vakufom, Kulen-Vakufom, Varcar-Vakufom, Skender-Vakufom, Skucanim Vakufom (Sanski Most). Sve ove varoši svoj postanak imaju zahvaliti Aktu o uvakfljenju kojim se zasnivala varoš, i to obično prvo izgradnjom džamije na trgu, a onda izgradnjom pratećih objekata.

Postanak Gornjeg Vakufa je u najužoj vezi sa vakufom Mehmed-bega Stočanina, a to znači da je njegova džamija bila od fundamentalnog značaja za osnutak grada. Prema raspoloživim podacima (natpisna ploča o izgradnji džamije) Mehmed-beg je svoju džamiju završio 1001. hidžretske godine što odgovara 1592 ili 1593 godini. Nije poznato kako je upočetku izgledala džamija. Sudeći po raspoloživim podacima (kamenitoj munari, natpisnoj ploči i dr.) pretpostavlja se da se radilo o monumentalnom zdanju. Džamija je više puta stradavala, a 1969 godine na istom mjestu započela je izgradnja moderne džamije.

Uskopaljske jeseni

Tradicionalnu kulturnu manifestaciju Uskopaljske jeseni, organizira Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Uskoplje a na njoj sudjeluje oko 30 kulturno umjetničkih društava iz BiH, Hrvatske i Crne Gore.

Dodatni sadržaji osim kulturno umjetničkih društava koja izvode zabavni program, nazočno je i Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara, te akademski slikari koji rade postav likovnih radova nastalih na međunarodnim likovnim kolonijama. Tijekom manifestacije se održavaju kulturne večeri na kojima se predstavljaju književni i znanstveni radovi. Uskopaljske jeseni su prerasle u jednu od najvećih manifestacija bosanskohercegovačkih Hrvata.

  • Intro Updated Jan 27, 2009
  • Add to Trip Planner (?)
  • Report Abuse

Reviews (2)

Comments

elae

“Dance across the seasons to a place where no one knows where angels fear to tread...”

Online Now

Female

Top 5,000 Travel Writer
Member Rank:
0 1 7 3 2

Badges & Stats in Uskoplje

  • 2 Reviews
  • 5 Photos
  • 0 Forum posts
  • 0 Comments
  • 1,430PageViews

Have you been to Uskoplje?

  Share Your Travels  

Latest Activity in Uskoplje

Photos in Uskoplje

See All Photos (5)

Travel Interests

See All Travel Interests (4)